7 OKT. 2014

Mensen met diabetes type 2 die een intensieve leefstijlbegeleiding krijgen, hebben minder zorgkosten in vergelijking met de standaard begeleiding.

De zogeheten Look AHEAD-studie volgde ruim vijfduizend Amerikanen met overgewicht en type 2 diabetes gedurende tien jaar. De helft van de deelnemers kreeg intensieve leefstijlbegeleiding, de andere helft de standaardbehandeling: eens per jaar bezoek aan een diëtist en een bijeenkomst over sport en beweging.

Leefstijlbegeleiding

Mensen die intensieve leefstijlbegeleiding kregen gebruikten minder medicijnen en hadden minder ziekenhuisopnames. De intensieve begeleiding hield in: het eerste half jaar wekelijkse bijeenkomsten over voeding en beweging, daarna afnemend tot een keer per maand.

In Nederland

Ook in ons land gebeurt onderzoek naar de kosteneffectiviteit van leefstijlbegeleiding: in het SLIMMER-project. Het Diabetes Fonds is medefinancier van dit onderzoek.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.