22 JAN. 2014

Zweedse onderzoekers hebben een verband aangetoond tussen hoge concentraties perfluorverbindingen (PFCs) in het bloed en diabetes type 2. PFCs zijn giftige stoffen en zitten onder andere in blusschuim of waterafstotend textiel. Het Diabetes Fonds financiert onderzoek naar nog meer milieuvervuilende stoffen.

In eerder onderzoek is al aangetoond dat verschillende giftige stoffen, zoals PCB en pesticiden, in hoge concentraties gerelateerd zijn aan diabetes. Maar er zijn meer giftige stoffen. In deze studie hebben de onderzoekers gekeken naar de perfluorverbinding, een verzamelnaam voor een andere groep giftige stoffen. Daarvoor zijn in Zweden ruim 1.000 senioren onderzocht, van wie 119 mensen diabetes hadden.

Link met diabetes

De onderzoekers zagen dat hoge concentraties van met name twee typen perfluorverbindingen waren gelinkt aan diabetes. Een van de types veroorzaakte een verminderde insulineproductie door de alvleesklier. Deze resultaten tonen aan dat perfluorverbindingen invloed hebben op de suikerstofwisseling bij mensen. De resultaten staan in het vakblad Diabetologia.

Ook andere stoffen?

Ook het Diabetes Fonds financiert onderzoek naar milieuvervuiling en diabetes type 2. Dat richt zich op de invloed van stoffen die de hormoonhuishouding verstoren. De onderzoeker kijkt naar een combinatie van verschillende giftige stoffen en de aanwezigheid van diabetes in een grote groep mensen. Dit is nog niet eerder gedaan.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.