11 JUN. 2014

Verandering van de Nederlandse wetgeving zodat basisscholen kinderen met diabetes goed kunnen begeleiden. Dat wil de coalitie ‘Zorgeloos met diabetes op school’ – bestaande uit Voluit!, het Diabetes Fonds en Diabeter – bereiken. Een onderzoek onder ouders zal helpen om bij de overheid aan te kloppen.

Diabetes heb je 24 uur per dag. Kinderen met diabetes hebben daarom ook onder schooltijd adequate hulp nodig om de bloedsuiker te meten en insuline toe te dienen. Niet elke school kan of wil dat doen. Daarom wil de coalitie ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ de huidige wet- en regelgeving laten aanpassen, net zoals dat in Engeland en Zweden al eerder is gebeurd.

Schrijnende situaties

Lydia Braakman (Voluit!), initiatiefnemer en moeder van twee jonge dochters met diabetes : “Schrijnende situaties zie je vooral bij de jongste leerlingen die de meeste zorg nodig hebben. Meestal wordt er dan van de ouders verwacht dat zij binnen tien minuten op school kunnen zijn om insuline toe te dienen, of er ligt een taak bij de thuiszorg.”

Aansprakelijkheid

De coalitie ‘Zorgeloos met diabetes op school’ bestaat uit Voluit!, het Diabetes Fonds en Diabeter. Dries Hettinga, adjunct-directeur van het Diabetes Fonds: “We hebben een onderzoek uitgezet om de lobby kracht bij te zetten. Bij scholen is het niet alleen een kwestie van onwetendheid, maar ook van angst voor aansprakelijkheid. Als er met insuline toedienen iets mis gaat, is de school bang om aansprakelijk te zijn. Deze angst is met de nieuwste hulpmiddelen onterecht. Samen hopen we met de lobby te bereiken dat scholen wettelijk verantwoordelijk zijn voor goede diabeteszorg tijdens schooluren en daar ook toe worden uitgerust.”

Vragenlijst

Als onderdeel van de lobby roepen de drie organisaties alle ouders van kinderen met diabetes die naar de basisschool gaan op om een vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek onder ouders is mogelijk gemaakt door Mediq; als afscheidscadeau bij het vertrek van oud-SEO Marc van Gelder.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.