31 OKT. 2016

Het is Duitse onderzoekers gelukt om een bepaald type afweercel af te remmen bij diabetes type 1. Ze zagen dat hierdoor de afweerreactie afnam, wat nieuwe aanknopingspunten biedt voor preventie en behandeling.

We weten al lang dat het afweersysteem een grote rol speelt bij diabetes type 1. Maar nog steeds zijn er onduidelijke details. Onderzoekers van het German Center for Diabetes Research deden een ontdekking die de puzzel weer verder invult.

Keten van gebeurtenissen

De onderzoekers vonden in het bloed van kinderen met een vroeg stadium van diabetes type 1 een verhoogd aantal van bepaalde afweercellen: ‘insulinespecifieke T-follikel helper-cellen’ (TFH). Deze afweercellen stimuleren de aanmaak van antilichamen, waarop het afweersysteem reageert en de insulineproducerende bètacellen aanvalt.

Maar, en dat is de ontdekking, ze vonden ook een oorzaak van deze toename van TFH-cellen. Een bepaald molecuul (miRNA92a) zet de keten van gebeurtenissen in werking waardoor de TFH-afweercellen toenemen. Waarom ze dat doen? Dat hangt weer samen met risicofactoren die ook nog steeds worden onderzocht.

Minder sterke afweerreactie

Vervolgens hebben de onderzoekers het miRNA92a-molecuul geblokkeerd bij muizen met diabetes type 1. Die kregen inderdaad minder TFH-afweercellen en daardoor een veel minder sterke aanval op de bètacellen.

Wat betekent de ontdekking?

De ontdekking van het miRNA92a-molecuul als aanstichter van het proces is nuttig. Het biedt nieuwe aanknopingspunten voor therapieën om diabetes type 1 te voorkomen. Maar ook om diabetes mogelijk te remmen bij mensen die het al langer hebben, als deze afweercellen dan ook nog actief zijn. Dat gaat verdere aanval op de resterende bètacellen tegen.