15 MEI 2017

Samen met Stichting DON en JDRF lanceert het Diabetes Fonds een indringende landelijke campagne over diabetes type 1. Het doel van de campagne ‘Typisch Type 1’ is om meer begrip bij het grote publiek te krijgen voor diabetes type 1. Een ziekte die mensen volkomen willekeurig treft en waar nog veel onduidelijkheid over is.

In Nederland hebben ruim 100.000 mensen diabetes type 1. De ziekte slaat vaak op jonge leeftijd, volkomen willekeurig, toe en is niet te voorkomen. Mensen met diabetes type 1 moeten elke dag insuline spuiten. Ze dragen de ziekte 24 uur per dag met zich mee en dit heeft een enorme impact op de persoon zelf maar ook op het gezin en de omgeving. Diabetes type 1 kan leiden tot blindheid, hartfalen en verlies van ledematen. Diabetes type 1 is nog niet te genezen. Ondanks dat er heel hard gewerkt wordt aan het vinden van een oplossing.

Samenwerken voor diabetes type 1

Het Diabetes Fonds, Stichting DON en JDRF slaan de handen ineen om meer duidelijkheid te scheppen over diabetes type 1. Samen stellen ze de symptomen, de dagelijkse realiteit en de gevolgen van diabetes type 1 aan de kaak en tonen ze in een nieuw daglicht. Zo hopen de diabetesorganisaties meer begrip te creëren voor diabetes type 1 en de mensen die er in hun dagelijks leven door geraakt worden. Meer informatie over de campagne is te vinden op de website www.typischtype1.nl