6 JUL. 2021

Het RIVM concludeert dat slechts een derde van de voor 2020 gestelde doelen van het Preventieakkoord om roken, overgewicht en problematisch drinken terug te dringen, zijn behaald. Binnen het deelakkoord overgewicht zijn slechts 2 van de 10 doelen behaald.

Sinds de start van het Preventieakkoord is het aantal jongeren (4-18 jaar) met overgewicht zelfs licht gestegen. Verder is het percentage van volwassenen met overgewicht, gestabiliseerd op 50% van de Nederlanders. Onverminderd hoog natuurlijk! Dit blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Nationaal Preventieakkoord van het RIVM, die zij op verzoek van het ministerie van VWS jaarlijks maakt.

Doelen gezonde voeding blijven achter of zijn niet meetbaar

Het doel voor minder calorieën in A-merk frisdranken in 2020 is behaald, aldus het RIVM. Het RIVM baseert zich hierbij op cijfers van de frisdrankindustrie zelf. Veel andere doelen zijn niet concreet genoeg of niet meetbaar, aldus het RIVM. Zo is niet bekend wat de reductie is van het suikergehalte in siroop, vruchtendranken en ice tea van huismerken en van suikerhoudende zuiveldranken. De meeste andere doelen zijn niet behaald, concludeert het RIVM. Nog 13% (doel is ≤5%) van de koek- en banketproducten bevat meer dan 200 kcal per portie, het aantal gezonde schoolkantines blijft steken op 42% (doel is 50%) en slechts 16% (doel 2030: 100%) van de ziekenhuizen heeft een gezond voedingsaanbod in 2020.

Coronacrisis vertraagt ambities

De coronacrisis wordt door enkele partijen genoemd als oorzaak voor het niet behalen van de doelen. Activiteiten en maatregelen konden niet doorgaan of zijn uitgesteld. Ook hadden onder meer de zorg, horeca en onderwijs regelmatig andere prioriteiten dan leefstijlpreventie, aldus het RIVM. 'Een gemiste kans dat de coronacrisis tot vertraging in de doelen heeft gezorgd', stelt Etelka Ubbens, directeur van het Diabetes Fonds. "Als de coronacrisis iets heeft laten zien, is dat wel het belang van een gezonde leefstijl en de urgentie om juist met éxtra maatregelen te komen. Dit zou voor elke sector topprioriteit moeten zijn. Als we zo doorgaan heeft in de toekomst 1 op de 3 volwassenen diabetes type 2 en zijn er in 2040 bijna 1,5 miljoen mensen met diabetes.'

Over het Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord is in 2018 afgesloten met meer dan 70 partijen om ervoor te zorgen dat minder mensen roken, overgewicht hebben of problematisch drinken. Eén van de ambities is om te komen tot een daling van 40% in het aantal Nederlanders dat lijdt aan obesitas-gerelateerde ziekten zoals diabetes. Het RIVM evalueert elk jaar de voortgang van deze afspraken en of de gestelde doelen zijn gehaald. Mede namens Diabetes Fonds heeft SGF in 2018 het akkoord om Nederland gezonder te maken ondertekend.